Skip to content Skip to footer
ekip

Büşra Çalışkan

Uzman Klinik Psikolog

Hakkımda

Klinik Psikolog Büşra Çalışkan; İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans dönemi boyunca özel bir okulun psikolojik danışmanlık biriminde okul stajı ve adli psikoloji alanında İstanbul Adalet Sarayı Aile Mahkemesi’nde staj yapmıştır. Psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirdikten sonra çeşitli özel danışmanlık merkezleri kurumlarında çocuk, ergen ve ebeveyn danışmanlığı üzerine staj yapmıştır. Bu kurumlarda test ve envanter çalışmaları, vaka takibi ve gözlemi aynı zamanda psikodrama grup terapilerinde co-terapist olarak görev almıştır. Staj dönemi boyunca Otizm Spektrum tanılı bir çocuğa evde ve okulda birebir özel eğitim desteği, gölge öğretmenlik ve danışmanlık merkezinde de seanslarda yardımcı terapist olarak terapi desteği sağlamıştır.

Çalışma hayatı devam ederken Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisans programını başarıyla tamamlayıp Uzmanlık diplomasını almıştır. Klinik psikoloji alanındaki gelişimini destekleyen hastane stajlarını gerçekleştirdiği sırada ilk olarak NP Beyin Hastanesi Feneryolu’nda ve daha sonraki süreçte de NP Beyin Hastanesi merkezinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Bu öğrenim süreci içerisinde aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni de başarıyla tamamlayıp mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında yazdığı “Ergenlerde Hedoninin İmpulsivite ve Benlik Saygısı ile İlişkisi” adlı tez çalışmasını tamamlayıp bu alandaki uzmanlığını almış bulunmaktadır.

Yüksek lisans sürecinde Ümraniye Belediyesi’nin “Gelecek Sensin” adlı projesinde eğitmen psikolog ünvanıyla 2 seneye yakın görev almıştır. Proje kapsamında 12.000 öğrenciyle birebir temas ederek ebeveyn tutumları ve bağımlılık üzerine farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme adına çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çocuk ve ergen psikoloji alanındaki çeşitli seminerler ve eğitimlere birebir katılım sağlayarak bu alandaki uzmanlığını destekleyici çalışmalar yapmıştır. Öncelikli olarak zeka ve gelişim testleri olmakla birlikte terapi eğitimlerini de tamamlamıştır. Süpervizyon süreci devam ederken gelişimine ve bu alandaki uzmanlığına katkıda bulunacak eğitimleri almaya devam etmektedir.


Çocuk ve ergenlerle olan çalışmalarında Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Oyun Terapisi ekollerini kullanarak Kök Danışmanlık bünyesinde psikoterapi hizmeti vermektedir.

Büşra Çalışkan

Aldığı Eğitimler

Uzman, aldığı lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin üzerine danışmanlık alanıyla ilgili derinleşmek için farklı üniversitelerden eğitimler aldı.

Türk Psikologlar Derneği
WÇZÖ-IV  Eğitimi
Psikonet Dr. Christof Loose
Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi
Anlam Psikoloji Serap Özer
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Kim Psikoloji (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Onaylı)
Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi
Klinik Psikoloji Enstitüsü
Objektif Testler Eğitimi
MMPI/ Gesell Gelişim Testi/Porteus Labirentleri/Alexander Pratik Zeka Testi/Metropolitan Okul Olgunluğu Testi/Draw a Person/Catell 2A Zeka Testi/Catell 3A Zeka Testi/Peabody Testi/Standardize Mini Mental Test/ Benton Görsel Bellek Testi/Bender Geştalt Algı Testi/AGTE/Goodenough/ Burdon Dikkat Testi
Kocaeli Üniversitesi
Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi
Ares Psikolojik Danışmanlık Merkezi
T.A.T
C.A.T
Klinik Görüşme Teknikleri
Nilcan Kuleli Sertgil
SİATT Gelişimsel Tarama Testi
Ekol Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık Merkezi
Çocuk-Ergen ve Aile Danışmanlığı Eğitimi
Prof.Dr. Mücahit Öztürk
Cns Vital Uygulayıcı Eğitimi
Mita Psikoloji
Klinik Psikolog İpek Kerestecioğlu
Psikoterapide Metafor Kullanımı