Skip to content Skip to footer

Eğitimlerimiz

Hedef
Kitlemiz

  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Eğitimler
  • Personel İçin Eğitimler
  • Bireysel Eğitimler
Eğitimler

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Eğitimler

5/5

Öğrenme kapasitesi bir armağan, öğrenme kabiliyeti bir yetenek, öğrenmeye istek duymak ise bir seçimdir.

Eğitimcinin Eğitimi’ adlı hizmetimiz; planlama-tasarım-uygulama-değerlendirme eğitimi, topluluk önünde konuşma korkusu, eğitimde beden dili, diksiyon, slayt hazırlama ve zor kişiler başlıklarını kapsamaktadır.

Mülakat, birikiminizi test etmez; birikiminizi doğru zamanda kullanabilme kabiliyetinizi test eder.

‘Uygulamalı Mülakat Teknikleri’ eğitimimizin alt başlıkları mülakat öncesi hazırlık, adayların değerlendirilmesi, mülakatta kullanılan teknikler, mülakat süreci ve işe alım değerlendirmesinde uygulanacak kıstasları içermektedir.

Yönetici olmak bir pozisyon değil, aksiyondur.

‘Yöneticiler İçin Koçluk Dokunuşu’ eğitimimiz; koçluk tipi yöneticilik ve faydaları, kişilerarası farklılıklar, etkili geri bildirim, güçlü sorularla yönlendirme ve durumsallık ilkesi başlıklarından oluşur.

Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.

‘Ekip Ruhunu Hayata Geçirmek’ eğitimimiz sinerji kavramını, ekiplerin oluşum süreci ve kalitesini, iyi ekiplerin sunduğu imkanları, güven duygusunun temel taşlarını, duygusal yetkinlikleri, çatışmaları anlamayı ve yönetmeyi, ve geribildirimi içermektedir.

Lider, önden yürüyen değil; yol gösteren olmalıdır.

‘Etkin Liderlik’ eğitimimiz; liderliğin gerekliliklerini ve görevlerini, iyi lider olabilme koşullarını, yeni nesil liderlik kriterlerini, misyon ve vizyonun önemini, yönetimin fonksiyonlarını, liderin etki alanlarını, duygusal zekayı ve kriz anında liderlik altbaşlıklarını kapsamaktadır.

Hiçbir şey, bir dakika öncesi kadar uzak değildir.

‘Zamanı Yönetenler Kulübü’ eğitimimiz, zamanın incelenmesini, zaman hırsızlarını, zamanın kontrolü ve yönetimini, dikkat edilmesi gerekenleri ve zaman yönetimi tavsiyelerini içermektedir.

Değişim zor olabilir, ancak hiçbir şey ait olmadığımız bir yere kısılıp kalmak kadar zor değildir.

‘Değişim Seninle Başlar’ eğitimimiz, seçme özgürlüğü, temel değişiklik için paradigmalar, sürekli olgunlaşma modeli ve 7 alışkanlık konularını ele almaktadır.

Neden İletişim Kurmaya İhtiyacım Var
Etkin iletişim Becerisi
İletişimin Çeşitli Özellikleri…

İletişimde İlk Dakika
Beden Dilinin Öğeleri
Beden Duruşu…

21.Yüzyılın Öncelikleri
Geçmişten Bugüne Değişimi Yönetmek
Başarılı Değişim Yönetimi İçin İhtiyaçlar…

Sunum Nedir
Neden Etkili Bir Sunum
Sunuma Hazırlık…

Etkili Bir Toplantı İçin İpuçları
Toplantı Öncesi Hazırlık
Toplantı Maliyeti…

İnovatif Zeka – II – Innovative Intelligence
İnovasyon – Yaratıcılık
Gerçek Köpekbalıkları – Hareket…

Karar Verme – Problem Çözme
Farklı Bakış Açılarından karar Verme Bireysel Açıdan, Takım Açısından…

Liderlik Nedir
Kendimiz ve Ötekiler
Başarılı Duruşun 3 Anahtarı…

Motivasyon Nedir
Motivasyon Teorileri
Kapsam Teorileri…

Problem Çözme Araçları
Beyin Fırtınası
Beyin Fırtınası Kuralları…

Satış Nedir
Perakende Satış
Toptan Satış

SWOT ANALİZİ Tanımı
İç Faktörler
Dış Faktörler

Takımdaşlık
Vizyon ve başarı kriterleri
Kurallar ve Yön…

Zaman Nedir
İş Erteleme
Zaman Çeşitleri…

Zor İnsan
Zorlayıcı Davranış
Kendi Davranışlarınızı İnceleyin…

Eğitimler

Personel İçin Eğitimler

5/5

Etkili iletişim, kargaşa ile berraklık arasında kurulan köprüdür.

‘Etkin İletişim’ eğitimimiz; iletişimin yapı taşlarını, beden dilini, ses tonu ve kelimeleri, etkin dinlemeyi, duygu kontrolünü ve iletişimde otel personellerinin yeterliliklerini kapsamaktadır.

Başarının anahtarı, stres altındaki duruşunuzdur.

‘Stresle Dans’ eğitimimiz, stresin yapı taşları ve tetikleyicileri, beynin üçlü yapısı, stresin belirtlileri, stresin sonuçları, stres yönetimi için yollar ve uygulamalar alt başlıklarından oluşur.

Memnun misafir, iyi işin göstergesidir.

‘Misafir İlişkileri’ hizmetimiz misafir memnuniyeti için 5 hizmet kalite boyutu, misafir memnuniyetini etkileyen faktörler, misafir tipleri, misafir şikayetleri ve çözüm şekilleri, sürekli gelişen misafir memnuniyeti adlı konu başlıklarını içermektedir.

Saati seyretmek yerine, saat gibi ilerlemeye devam et.

‘Kendimi Motive Edebilirim’ eğitimimiz, motivasyonun temelleri, motivasyon konusunda yapılan hataları, kendini motive etmede jullanılacak yolları, uygulama ve telkinleri içerir.

Güzel konuşmanın tek yolu, dinlemeyi öğrenmektir.

‘Olduğu Gibi Dinleme Sanatı’ eğitimimiz bireylere iyi bir dinleyici olabilmeyi, dinleme sürecinin aşamalarını, yanlış dinleme türlerini ve bir yaşam koçunun dinleme stillerini aktaracaktır.

Başarı için tutum da en az kabiliyet kadar önemlidir.

‘Temel Davranış’ eğitimimiz; görünüm (kılık ve kıyafet), tutum, misafirle ilişki ve iletişim gücü konularını ele alacaktır.

Kök danışmanlık

REFERANSLAR