Skip to content Skip to footer

Kök Danışmanlık olarak "Değerlerimiz"
İçtenlik.

Psikolog ve Pedagog Ebru Şen

Kök Danışmanlık; şirketlere, kurumlara, derneklere ve bireylere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.
İş ve Kurumsal hayatta karşılaşılabilecek zorluklarda sizi ve ekibinizi güçlendirmek, var olan bilgi ve yetkinliklerinizi geliştirmek için uzman ekibimiz ile yanınızdayız.
Ekibimiz, yönetici konumunda olanlara ve personele farklı bakış açıları kazandırırken, iş yaşantısında potansiyelinizin de farkında vardırmayı, ekibe ve yöneticilere 21. Yüzyılın gerekliliklerine uygun bir ekip ruhu kazandırmayı amaçlar. Ayrıca eğitimlerimizde grup dinamiğini, beraberliğini ve aidiyet duygusunu arttırmak, ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak da ilkelerimiz arasındadır.

Çalışanlarınızın şirketteki verimliliğini arttırmak için öncelikle şirkete olan bağlılığını geliştirmek gerekir. Bu bağ hem ekip ruhunu, hem de takım çalışmasını zenginleştirecek; ayrıca çalışanın grup içerisindeki öneminin ve değerinin farkına varmasına da yol açacaktır. Kök Danışmanlık da ekip çalışmasının önemini vurgularken, ekipteki her bireyin de iş ve görev için değerli ve önemli olduğunu hissettirecek desteği sizlere sunacaktır.
Kök Danışmanlıktan hizmet aldığınızda bu değerlere önem veren yenilikçi bakış açısıyla, yeni yüzyılın getirdiği zaman ve mekanın ötesinde çalışanına değer veren ve onunla bağ kurmayı hedefleyen bir vizyona da kavuşmuş olacaksınız.

Uluslararasi şirketlerde en üst düzeyde çalışmış uzmanlarımız, kurumsallaşma konusunda adım adım stratejik planlamanizi yapmanızda yardımcı olur.
Şirket çalışanlarınızın;
1- İleriye yönelik kariyer planlamaları,
2-Şirket yönetiminde ilerlemeleri için gerekli eğitimlerin belirlenmesi,
3- Yetenek ve eğilimlerinin tanımlanması,
İş başarısını arttırmada verimli olacak takımların belirlenmesi,
4-Şirket yetkinlik matrikslerinin tanımlanması ve şirket gelişimine paralel hangi yetkinlikte personel ihtiyaci olacağının tespiti,
5-Periyodik çalışan anketleri ile çalışma ortamının sağlığının tespit edilmesi ve önlemlerin alınması, 6-Fraud detection sistemlerinin kurulması
7- İhtiyaçlarınıza yönelik çeşitli konularda araştırmalar yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.
8-Çalışma düzeniniz gözönüne alınarak verimliligi arttırmak için yerinde optimizasyon çalışmaları yaparak hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi konusunda,
9- Vardiya yönetiminin insan hatasindan bağımsız hale getirilmesi, inovatif bir şirket kültürü oluşturulması konularinda uzman kadromuzla ekibinizin bir parçası olarak el ele çalışabiliriz.

0
Eğitim
0
Atölye
0
Yıllık Tecrübe

Vizyon ve
Misyonumuz

Vizyon ve
Misyonumuz

Kurumların ve bireylerin gelişmelerinde etkin rol oynayan işbirlikçi olmak.

Güncel ve etkin yöntemler ile bireysel&kurumsal verimliliği arttırmak