Skip to content Skip to footer

İş Yaşantısında Stres Yönetimi

stressed-business-woman-2021-08-26-17-11-19-utc_DVUFWSRG__

İş yaşamında stres kaçınılmazdır. Stres, bireyler çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya çıktığından, stresin olumsuz yönlerini önlemek bir anlamda çevreyi kontrol etmek demektir. Stresin yönlendirilmesi anlamına gelen bu olgu, çevredeki değişimleri sürekli izlenerek bilinçli olarak denetlenmesini içermektedir. Bunu yaparken üç amaç hedeflenir:

 • Stresin nedenlerini ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak.
 • Stresin etkilerini yok etmek
 • Bireyleri strese karşı daha güçlü kılmak, dirençlerini arttırmak

Görüldüğü gibi stresle mücadele etmek için önce onun nedenini saptamak gerekmektedir.

Stresin olumsuz etkilerini azaltmada bireysel yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

-Dinlenme ve Meditasyon                              – Biofeedback
-Düzenli tatil ve sağlık kontrolü                     -Düzenli aerobik egzersizleri
– Dengeli beslenme                                          – Hobiler bulma

– Kendini eğitme ve geliştirme                       -Kendini tanıma ve anlama

Örgütsel stresin olumsuz etkilerini azaltmada kullanılan yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Zaman yönetimi
 • Sosyal destek
 • Stres yönetim eğitimi
 • Fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi
 • Ücret yönetimi
 • Kariyer planlaması ve yönetimi
 • Rollerin berraklaştırılması ve çatışmayı önleme
 • Amaç belirleme ve faaliyetler