Skip to content Skip to footer

Takım Çalışması İlişki Yönetimi

women-working-together-2021-08-26-15-43-09-utc_DJH2X67S__

Takım içinde farklı yetenekte, beceride ve bilgi düzeyinde birçok insanın bir arada iş yapabilmesi ancak ve ancak aralarında güçlü bir iletişimin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Takım etkinliği için üyeler arasında açık ve yoğun bir iletişim olmalıdır. Etkin bir iletişim ise, iletişimsizliklerin, iletişim çatışmalarının, eksik ve gereksiz iletişimlerin önlenmesiyle mümkün olabilir. Takım üyelerinin belirlenen amaçlar için biraraya gelmesi ve sürekli iletişim halinde olması, takım sinerjisinin temelini oluşturur. Takım üyeleri arasında sağlanan etkili ve sürekli iletişim; paylaşma ve aitlik duygusu takımın sinerji ve performansını büyük ölçüde etkiler.