Skip to content Skip to footer

Narsistik Yönetici İle Çalışmak

scared-businessman-with-laptop-looking-at-angry-bo-2021-08-30-19-53-12-utc_2K9VF4WA__

Bilindiği gibi narsistik kişilik yapısına sahip insanlar kendilerini “herkesten farklı”, “olağanüstü”, “eşi bulunmaz”, “üstün”, “önemli” ve “çok özel” bir insan olarak gören; insanlara tepeden bakan; övünmeyi ve övülmeyi çok seven; kendisinin ayrıcalıklı bir kişi olduğuna inanan; karşısındakinin ne düşündüğüne ve ne hissettiğine aldırış etmeyen; eleştirilmeye katlanamayan insanlardır. Narsistik kişilik yapısına sahip bir kişinin bir şekilde yönetici olması onun narsistik özelliklerinin pekişmesine yol açar.

Tüm çalışanların iş doyumunu ve iş verimliliğini etkileyen en önemli etmenlerden birisi de yöneticilerin kişilik yapısıdır. Kişilik yapısı yöneticilerin çalışanlarla ve üstleri ile nasıl bir ilişki içine gireceğini, onlara karşı nasıl bir tutum sergileyeceğini belirler. Yönetici, çalışanlarla ve üstleri ile uygun bir ilişki kurmasını sağlayan kişilik özelliklerine sahip değilse işle ilgili bilgi, beceri ve yetenekleri ne olursa olsun görevinde başarısız olmaya mahkumdur. Bu nedenle işverenlerin ve üst yöneticilerin yönetici seçerken dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan birisi de adayların kişilik yapılarıdır. Fakat yöneticilerini değiştirme şansına sahip olmayan çalışanların ise yöneticileri ile geçinmenin yollarını öğrenmeye çalışmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Çalışanların yöneticilerle iyi bir iş ilişkisi kurmak için çeşitli kişilik yapılarına sahip insanların iş ortamında (özellikle yönetici konumunda iken) ne tür tutum ve davranışlar gösterdikleri bilgisine ve o tutum ve davranışlarla ile nasıl baş edebileceği bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu bilgi ve beceriye sahip olduktan sonra atılacak ilk adım yöneticinin kişilik yapısını belirlemek ve onunla ilişkilere bu çerçevede yön vermektir.  

Narsist bir yönetici ile çalışmak zorunda olanların öncelikle kendi özsaygılarını ve özgüvenlerini korumayı başarmaları gerekmektedir. Narsist bir yönetici ile baş etmede kullanılabilecek bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır:


• Onun tepeden bakan yaklaşımı karşısında, kendinizi değersiz hissetmemenin yollarını bulun
• Sizin istek ve gereksinimlerinizi dikkate almayacağını en baştan kabullenin
• Öfkenizi denetlemeyi öğrenin
• Haklı olduğunuz durumlarda bile, doğru olduğunuzu kanıtlamak için aşırı bir çaba içine girmeyin
• Yeri geldiğinde ve hak ettiğinde onu takdir edin; fakat yersiz iltifatlardan kaçının
• Eleştirmeyi düşündüğünüzde kullanacağınız sözcükleri ve ifadeleri özenle seçin
• Sürekli olarak onu eleştiren bir kişi konumuna düşmeyin
• Mümkün olduğunca sizi açıkça sömürmesine izin vermeyin
• Karşılığını alamayacağınız özveride bulunmayın  
• Onu kıskandırabilecek tutum ve davranışlardan uzak durun